Saxar och knivar för Scrapbooking

Att skära fina, regelbundna och oregelbundna former i scrapbooking är en viktig teknik och en aktivitet som varje scrappare ägnar sig åt ofta. Rätt slags saxar och knivar är därför oumbärliga verktyg. Varje scrappare bör åtminstone ha en stor och en liten sax. Det finns därutöver flera andra specialverktyg som gör det enklare, och roligare, att beskära och skapa nya former och mönster.

En populär sax bland scrappare är den så kallade mönstersaxen. Dessa slags saxar finns att köpa med många typer av mönster och klippdjup, somliga har ytligare tänder för en mer skarp och tätfokuserad klippning, medan andra har bredare tänder och ger mer flytande, dramatiska mönster. Det ska vidare sägas att mönstersaxar inte är förstavalet för en nybörjare på scrapbooking: de kräver mycket övning och tålamod för att bemästra, men när man väl har fått in vanan, så är det riktigt roliga att använda!

Så använder du en mönstersax – guide i steg för steg

1. Rita en rät linje på ett papper.
2. Placera saxen precis vid sidan om linjen så att markeringen inte kommer att synas.
3. Håll armen stadig genom att sätta armbågen i sidan. Vänd pappret eller fotot med den andra handen medan du klipper. Undvik att vända saxen.
4. Påbörja själva klippandet halvvägs in på saxbladet.
5. Försök att klippa så långa klipp som möjligt. Om du klipper för kort och ”avhugget” kommer din klippning att bli hackig och oregelbunden.
6. Vänd på saxen då och då för att variera ditt klippmönster.

Man kan använda mönstersaxar för att skapa bakgrunder, dekorativa detaljer, beskära foton eller skapa vackra bårder och figurer. Och precis som vi skrev innan är det viktigt att ha tålamod. Man blir inte mästare på en gång, utan efter flera gångers enträget användande, dag efter dag.