Scrapbooking & text – inspiration och idéer

Att skriva text är något som skiljer scrapbooking album från vanliga fotoalbum, och det går att vara väldigt kreativ med texten, inte bara vad du skriver utan även hur du skriver. Texten kan ju vara så mycket mer än att bara ange tid och plats i fotonas marginal, du kan till exempel berätta vem som är med på bilderna, var dessa är tagna och av vilken anledning. Med texten kan du ge uttryck för känslor, synintryck, dofter och allt som kan återge känslan av bilderna.

Scrapbooking = att bygga känslor bit för bit

Scrapbooking handlar ju mycket om att bygga känslor och visuella intryck i ett slags lager på lager, collage ävet kallat, och detta gäller i allra högsta grad även för texter. Här står fritt att sno ifrån kända dikter, rim och ramsor, barnvisor, citat, recept, romaner, tidningsartiklar etc. Texten på en scrapsida kan skrivas för hand eller på pc:n. Den kan även skrivas på en etikett, gömmas bakom ett foto eller stickas in i en ficka. Du kan skriva text i små brottstyken och citat eller som långa berättelser. Våga experimentera! Skriv!

Ett tips när inspirationen tryter finns att hämta i David Bowies ”collageteknik” vilken går ut på att helt slumpvis och godtyckligt klippa ut artiklar i tidningar och sedan sammanfoga artikelstexter i slumpvis ordning; jag har själv testat det här flera gånger och resultatet brukar bli intressant, i värsta fall galet, i bästa fall helt brilliant.