Scrapbooking och text – så skaffar du material!

Att skapa bra text i sin scrapbook är en uppgift som väldigt många scrappare har svårt med. Skrivkramp är alltså inte bara en sak för författare utan i allra högsta grad en åkomma som scrapbookare kan drabbas av. Därför kan det vara bra att metodisera sitt sätt att samla in stoff för texter och hitta nya infallsvinklar. För att hjälpa dig en smula på vägen följer har ett par användbara tips och tricks.

Scrapbooking Tips 1. Leta historiska fakta

Att ägna sig åt scrapbooking handlar ju i huvudsak om att samla och systematisera minnen på ett vackert sätt. Därför behöver du som scrappare då och då vara något av en detektiv och bli duktig på att just samla minnen och historiska fakta. Och det finns många sätt att få tag i historisk kunskap att använda. Här följer några tips scrapbooking på just detta:

  • Prata med din släkt och dina vänner! Att intervjua och ställa frågor är fortfarande det bästa sättet att få information och användbart stoff till din scrapbooking. När du intervjuar är det viktigt att du ställer öppna frågor (alltså frågor som man inte kan svara ”ja” eller ”nej” på) och får människor att berätta om sina erfarenheter. Det är berättelserna, känslorna, de mänskliga mötena som är intressanta och som kommer möjliggöra intressanta texter.
  • Leta bland släktens egna ”historiska” dokument. Dagböcker, biblar, skolkataloger, brev, vykort, album, vigselattester, dödsattester, fastighetspapper, avtal, testamenten – det finns massir av källor att använda sig av för att kartlägga och få textstoff till ett historiskt skeende.


Scrapbooking Tips 2. Skriv dagbok & spara i din scrapbooking

Att skriva dagbok är ett perfekt sätt för dig som scrappare att minnas och samla stoff till scrapbooking. Och det behöver inte handla om långa, avancerade texter. Börja med ett klottra ner lite anteckningar och stödord för varje dag och bygg sedan successivt på med adjektiv och beskrivningar av dina känslor. Det viktiga är inte nödvändigtvis vad du skriver, utan att du skriver. Har du fler bra Scrapbooking tips? Vi lyssnar gärna!