Vad är scrapbooking?

För dig som levt under en sten de senaste århundradena och inte vet vad en scrapbook är för något ska jag börja med att förklara fenomenet väldigt grundläggande: en scrapbook är en bok full av saker. Vadå för saker? Ja, allt möjligt. Vanligtvis tänker jag på scrapbooking som ett slags collage fullt av bilder, texter, målningar, skisser, dekoration och föremål från vardagen.

Det kan kanske låta banalt till en början, åtminstone för dig som aldrig testat på scrapbooking. Men låt dig inte luras. Scrapbooking kan på ytan verka väldigt enkelt men när det når riktigt höjder handlar det enligt min mening om ren och skär skapande konst. På så vis kan scrapbooking också vara ett utmärkt sätt att uttrycka sig, att skapa sin identitet, att berätta om sitt liv.

Scrapbooking bevarar dina minnen på ett kreativt sätt

Sen här det förstås till saken att scrapbooking idag är en multimiljard industri världen över. Men hur började allt egentligen? Det finns egentligen ingen enig konsus när det första scrapbooken skapades, och forskning visar att så länge det funnits skrifter i bokform så har det också funnits scrapböcker. Och det är inte så förvånande. Oavsett tid så har människan alltid haft ett behov av att uttrycka sig och bevara sina minnen. Scrapbooking är på så vis den perfekta blandningen av kreativitet och konservering: att bevara sina minnen på ett kreativt sätt, om man så vill.

En viktig tidpunkt i den nuvarande formen av traditionell scrapbooking är runt 1940 då produktionen av fotoalbum kom igång på allvar och började spridas till människor över hela världen. När foto och fotografering sprids till gemene man och priset på tekniken sjunker öppnas dörrarna för att skapa fotoalbum och scrapbooking på allvar.